ที่ตั้ง

563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1368/025287010
โทรสาร 025474691
อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th

Social Media

Social Fb Social Ig Social Y Social Tw

ติดต่อกรม

1368Hotline / Contact 02-528-7010

Support Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP LogoDepartment of Intellectual Property
563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา