ที่ตั้ง

563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 025475024 โทรสาร 025474691
อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th

โทรศัพท์

สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
1368

ติดต่อกรม

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 5835083

กรมทรัพย์สินทางปัญญา