กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ EU เชื่อมฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการในต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

879
27.12.21

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 9613582

กรมทรัพย์สินทางปัญญา