แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
 2. เพศ


  Invalid Input
 3. สถานภาพ
  Invalid Input
 4. อายุ


  Invalid Input
 5. ส่วนที่ 2 แบบประเมินการใช้งาน
 6. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ

  Invalid Input
 7. มีความง่ายและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว

  Invalid Input
 8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ระดับใด

  Invalid Input
 9. ส่วนที่ 3 ข้อมูลเสนอแนะ
 10. ข้อเสนอแนะ
  Invalid Input
 11. อีเมล์*
  Please let us know your email address.
 12. Invalid Input

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 9744397

กรมทรัพย์สินทางปัญญา