ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หนังสือสำคัญและนำเข้าข้อมูลหลังรับจดทะเบียน จำนวน 3 รายการ รวม 12,070 คำขอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

231
05.08.62

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5841366

กรมทรัพย์สินทางปัญญา