ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI เพื่อส่งออกและสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25
08.04.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6322419

กรมทรัพย์สินทางปัญญา