ประกาศร่างประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

124
15.04.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6322419

กรมทรัพย์สินทางปัญญา