ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำเข้าข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (คำขอใหม่ PCT) และคำขอแก้ไขเพิ่มเติม ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

226
07.05.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6322379

กรมทรัพย์สินทางปัญญา