ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงภายใต้โครงการพัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563

274
28.01.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6031464

กรมทรัพย์สินทางปัญญา