ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการสื่อสารในมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค Thailand 4.0 ประจำปีงบปร

336
24.12.62

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5988438

กรมทรัพย์สินทางปัญญา