ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างจัดแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของอาเซียนหรือประเทศคู๋เจรจาของอาเซียน ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการ IPR Action Plan 2016-202

252
10.04.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6026930

กรมทรัพย์สินทางปัญญา