ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยขน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

296
04.05.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6018315

กรมทรัพย์สินทางปัญญา