ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 5 อัตรา พนักงานประจำห้องประชุม ห้องรับรองและห้องผู้บริหาร จำนวน 8 อัตรา และพนักงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 อัตรา

67
31.08.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6522043

กรมทรัพย์สินทางปัญญา