ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการนำเข้าข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (พีซีที) และคำขออื่้นๆ หลังประกาศโฆษณา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564

94
28.10.63

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 6875278

กรมทรัพย์สินทางปัญญา