การฝึกอบรมในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

898
05.02.58

 ด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญในหลายหัวข้อ อาทิเช่น การฝึกอบรมด้านการตรวจสอบสิทธิบัตร การฝึกอบรมด้านลิขสิทธิ์ การเรียนทางไกลด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการเรียนระดับปริญญาโทด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับ WIPO เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลละสมัครได้ที่www.wipo.int/academy/en/courses/professional_training

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6018305

กรมทรัพย์สินทางปัญญา