กำหนดการสัมมนา เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน”

976
24.08.58

 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน

                       ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยลงทะเบียนสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
โดยขอได้โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ที่หมายเลขโทรสาร 02-547-4709  
หรือ E-mail : pimchanock.p@ipthailand.go.th  โทร 02-547-6034 ภายในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558     

 

ดาวน์โหลด    กำหนดการ

                  แบบตอบรับ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5993524

กรมทรัพย์สินทางปัญญา