ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่”

812
07.08.58

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่”

 

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ จึงได้ร่วมจัดการเสวนา เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว โดยสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่สำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทางโทรศัพท์หมายเลข 02–547-5191 หรือ 02-547-4675 หรือส่งใบตอบรับเข้าร่วมการเสวนา ทางโทรสารหมายเลข 02-547-4671 หรือ 02-547-4895 หรือลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

***ดาวน์โหลด กำหนดการเสวนาสื่อมวลชน

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5993528

กรมทรัพย์สินทางปัญญา