งานเสวนา เรื่อง "มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก" วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

390
06.10.58

งานเสวนา เรื่อง "มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก"

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558  เวลา 12.30 - 17.00 น.

ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

       ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้จัดงานร่วมกันในช่วงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ได้กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก” ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

       การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมและการใช้งานลิขสิทธิ์ผ่านสื่อดิจิทัล อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการเสวนา อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงวรรณกรรมและประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของงานลิขสิทธิ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสังคมโลก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญ นักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงวรรณกรรมและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเสวนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาตามเอกสารแนบท้าย มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558

ดาวน์โหลด  แบบตอบรับ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6012989

กรมทรัพย์สินทางปัญญา