งานเสวนา เรื่อง “ก๊อปกระหน่ำ โหลดมั่ว ลอกกระจาย : ไทยไม่พัฒนา”

686
10.03.58

งานเสวนา

เรื่อง “ก๊อปกระหน่ำ โหลดมั่ว ลอกกระจาย : ไทยไม่พัฒนา”

                                                วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.30 – 17.00 น.

                                                  ณ ห้อง Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

              ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ก๊อปกระหน่ำ โหลดมั่ว ลอกกระจาย :  ไทยไม่พัฒนา” ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาตระหนักถึง ความสำคัญของงานลิขสิทธิ์ รู้จักเคารพสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ


         กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเรียนเชิญ นักเขียน นักแปล สำนักพิมพ์ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน เสวนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 


ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาตามเอกสารแนบท้าย

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6018413

กรมทรัพย์สินทางปัญญา