จัดสัมมนา เรื่อง "กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย"

730
08.07.58

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) กำหนดการจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการไทย เรื่อง กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ipthailand.go.th/ และส่งแบบตอบรับให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่หมายเลขโทรสาร 02-547-4665,02-547-4651 หรืออีเมล์ mo_isariya@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลด   กำหนดการ

                          แบบตอบรับ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6027681

กรมทรัพย์สินทางปัญญา