ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

6935
24.09.59

Dip Cio

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
นายสุภัฒ สงวนดีกุล
Mr. Suphat Saquandeekul 
รองอธิบดี
(Deputy Director General)

E-mail : suphat.s@ipthailand.go.th
โทรศัพท์/Tel. 02 547 4658
โทรสาร/Fax. 02 547 4659
 
ตำแหน่งหน้าที่ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทรัพย์สินทางปัญญา (CIO)

ปฏิทินของ CIO

วิสัยทัศน์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 390868

กรมทรัพย์สินทางปัญญา