เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

7002
24.09.59

การให้บริการห้องสมุด และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

     การให้บริการห้องสมุด สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการค้นหาหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือกฎหมาย หนังสือจากต่างประเทศ รวมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา วารสารต่าง ๆ หนังสือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตรการประกาศโฆษณาในรูปแบบหนังสือและซีดีรอม 

     ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดสถานที่สำหรับให้บริการที่สะดวก  มีเจ้าหน้าให้บริการ มีดรรชนีสำหรับค้นข้อมูล และมีระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารฯ ได้แก่ คำสั่งกรมฯ คำวินิจฉัยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ   

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9613574

กรมทรัพย์สินทางปัญญา