DIP-NEWS
DIP-NEWS
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ขานรับข้อสั่งการนายกฯ เดินหน้ามาตรการเชิงรุก สกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า-นักลงทุน
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ขานรับข้อสั่งการนายกฯ เดินหน้ามาตรการเชิงรุก สกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า-นักลงทุน
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ปั้นสินค้า GI ภาคอีสาน ขานรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ส่งออกภูมิปัญญา - วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ปั้นสินค้า GI ภาคอีสาน ขานรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ส่งออกภูมิปัญญา - วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดตัวบริการจดสิทธิบัตร Fast Track สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดตัวบริการจดสิทธิบัตร Fast Track สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
สหรัฐฯ ชมไทยพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเข้มแข็ง คงสถานะ “WL” ในปีนี้
สหรัฐฯ ชมไทยพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเข้มแข็ง คงสถานะ “WL” ในปีนี้
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฉลอง “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ประจำปี 2565 หนุนบทบาทคนรุ่นใหม่ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฉลอง “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ประจำปี 2565 หนุนบทบาทคนรุ่นใหม่ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนประเทศ
พาณิชย์ ดันของดีแดนอีสาน “ผ้าไหมสาเกต - สับปะรดศรีเชียงใหม่” ตีตรา GI ไทย เดินหน้าควบคุม มาตรฐานสินค้า ป้อนโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์
พาณิชย์ ดันของดีแดนอีสาน “ผ้าไหมสาเกต - สับปะรดศรีเชียงใหม่” ตีตรา GI ไทย เดินหน้าควบคุม มาตรฐานสินค้า ป้อนโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์
กิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
กระทรวงพาณิชย์ จับมือจุฬาฯ เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ จับมือจุฬาฯ เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565
พาณิชย์ เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ไฟเขียว! ไม่เก็บค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร” มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 65 นี้
พาณิชย์ เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ไฟเขียว! ไม่เก็บค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร” มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 65 นี้
กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังดันนโยบาย Soft Power หนุนผลงานศิลปะไทยสู่ตลาด NFT Art ด้วยลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังดันนโยบาย Soft Power หนุนผลงานศิลปะไทยสู่ตลาด NFT Art ด้วยลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเหลือนักเขียนไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในกัมพูชาสำเร็จ พร้อมหนุนนโยบาย soft power ส่งเสริมการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นิยายในต่างแดน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเหลือนักเขียนไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในกัมพูชาสำเร็จ พร้อมหนุนนโยบาย soft power ส่งเสริมการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นิยายในต่างแดน
“สินิตย์” รมช.พาณิชย์ คอนเฟิร์ม! 1 เม.ย. นี้ เปิดบริการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศออนไลน์ เลือกจดได้ 155 ประเทศ สะดวก ประหยัด ได้รับส่วนลดค่ายื่นคำขอ
“สินิตย์” รมช.พาณิชย์ คอนเฟิร์ม! 1 เม.ย. นี้ เปิดบริการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศออนไลน์ เลือกจดได้ 155 ประเทศ สะดวก ประหยัด ได้รับส่วนลดค่ายื่นคำขอ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล รีเทล คัดสรรสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” ขึ้นห้างใจกลางกรุง พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแล้ววันนี้ที่จริงใจ Farmers’ Market, ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล รีเทล คัดสรรสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” ขึ้นห้างใจกลางกรุง พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแล้ววันนี้ที่จริงใจ Farmers’ Market, ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กองทุนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กองทุนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ WIPO Asia-Pacific Newsletter
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ WIPO Asia-Pacific Newsletter
คนไทยเฮ! “มะขามหวานเพชรบูรณ์” สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในประเทศเวียดนาม “สินิตย์” รมช.พาณิชย์ ชี้ช่วยขยายมูลค่าการส่งออกของไทย พร้อมลุยจด GI ในต่างประเทศเพิ่มเติม
คนไทยเฮ! “มะขามหวานเพชรบูรณ์” สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในประเทศเวียดนาม “สินิตย์” รมช.พาณิชย์ ชี้ช่วยขยายมูลค่าการส่งออกของไทย พร้อมลุยจด GI ในต่างประเทศเพิ่มเติม
การให้บริการยื่นคำขอระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ผ่านระบบยื่นคำขอระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePCT)
การให้บริการยื่นคำขอระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ผ่านระบบยื่นคำขอระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePCT)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง กรมการแพทย์ และ สวทช. ร่วมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง กรมการแพทย์ และ สวทช. ร่วมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อสัญญาสำหรับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
ข้อสัญญาสำหรับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
“พาณิชย์” ติดอาวุธผู้ประกอบการเมืองจันท์ ลุยเสริมแกร่งสินค้าชุมชน เพิ่มรายได้ด้วย “ทรัพย์สินทางปัญญา”
“พาณิชย์” ติดอาวุธผู้ประกอบการเมืองจันท์ ลุยเสริมแกร่งสินค้าชุมชน เพิ่มรายได้ด้วย “ทรัพย์สินทางปัญญา”
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เรียนเชิญ เข้าชมคลิปวิดีโอ "การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว"
เรียนเชิญ เข้าชมคลิปวิดีโอ "การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว"
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เผยปีนี้มี 8 บริษัทผ่านเกณฑ์หลักปฏิบัติที่ดี ประจำปี 65
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เผยปีนี้มี 8 บริษัทผ่านเกณฑ์หลักปฏิบัติที่ดี ประจำปี 65
“จุรินทร์” ลุยแก้ กม.ลิขสิทธิ์ สำเร็จ! เตรียมบังคับใช้ 23 สิงหาคมนี้ ตั้งเป้ายกระดับความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่สายตาชาวโลก
“จุรินทร์” ลุยแก้ กม.ลิขสิทธิ์ สำเร็จ! เตรียมบังคับใช้ 23 สิงหาคมนี้ ตั้งเป้ายกระดับความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่สายตาชาวโลก
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Build Back Better through IP and Innovation
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Build Back Better through IP and Innovation
สหรัฐฯ ประกาศไทยไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งตลาดออนไลน์และย่านการค้า พาณิชย์ชี้ความสำเร็จ เรียกความเชื่อมั่นผู้ประกอบการและนักลงทุนต่อเนื่อง
สหรัฐฯ ประกาศไทยไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งตลาดออนไลน์และย่านการค้า พาณิชย์ชี้ความสำเร็จ เรียกความเชื่อมั่นผู้ประกอบการและนักลงทุนต่อเนื่อง
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป