กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศผังตารางสอบ พนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศผังตารางสอบ พนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส "วันกิติยากร"
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส "วันกิติยากร"
งาน “สัมมนาเพื่อให้ความรู้การจำแนกแยกแยะสินค้าลอกเลียนแบบชิ้นส่วนและ อะไหล่รถจักรยานยนต์”
งาน “สัมมนาเพื่อให้ความรู้การจำแนกแยกแยะสินค้าลอกเลียนแบบชิ้นส่วนและ อะไหล่รถจักรยานยนต์”
การประชุมสรุปผลการติดตามโครงการวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานของกรมฯ (Resource and Management Diagnostic of DIP)
การประชุมสรุปผลการติดตามโครงการวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานของกรมฯ (Resource and Management Diagnostic of DIP)
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศภูฏาน
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศภูฏาน
งานสัมมนา “สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
งานสัมมนา “สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
งาน THAIFEX World of Food 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย
งาน THAIFEX World of Food 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในเอเชีย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินทางเยือนฝรั่งเศส เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองสินค้า GI ไทยในฝรั่งเศส
“Thailand Food Innovation Forum 2018”
“Thailand Food Innovation Forum 2018”
สัมมนาหัวข้อ “Copyright protection in response to new trends of content consumption”
สัมมนาหัวข้อ “Copyright protection in response to new trends of content consumption”
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561
พิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018
คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559
คู่มือแนวทางการพิจารณาสั่งการของนายทะเบียนสำนักเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี
การอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าเกาหลี
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เดินทางเยือนไทย
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เดินทางเยือนไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เยือนไทยเพื่อประสานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมลงพื้นที่ดูงานสินค้า GI เชียงใหม่ ลำพูน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เยือนไทยเพื่อประสานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมลงพื้นที่ดูงานสินค้า GI เชียงใหม่ ลำพูน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาลิขสิทธิ์เกาหลี – ไทย ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Potential of the Content Industry and the Importance of Copyright Protection, Focusing on Broadcasting Contents”
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาลิขสิทธิ์เกาหลี – ไทย ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “The Potential of the Content Industry and the Importance of Copyright Protection, Focusing on Broadcasting Contents”
แผนป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงกรณีคำขอรับสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เน้นย้ำจะพิจารณาคำขออย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงกรณีคำขอรับสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เน้นย้ำจะพิจารณาคำขออย่างรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (๋JPO) ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (๋JPO) ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมืดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ)