กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทป. จับมือ MPA จัดเสวนา “Fair Use in the Digital Age” เผยแพร่ความรู้ข้อยกเว้นด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ทป. จับมือ MPA จัดเสวนา “Fair Use in the Digital Age” เผยแพร่ความรู้ข้อยกเว้นด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ขอเชิญเเสดงความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.....เเละคำประกาศ(Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
ขอเชิญเเสดงความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ.....เเละคำประกาศ(Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (MPA
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (MPA
การสัมมนา เรื่อง Internet Anti – Piracy Training
การสัมมนา เรื่อง Internet Anti – Piracy Training
การสัมมนา "50 ปี อาเซียนกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ"
การสัมมนา "50 ปี อาเซียนกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ"
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
ขอเชิญร่วมสัมมนา 15ปี ประสบการณ์และความท้าทายในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญร่วมสัมมนา 15ปี ประสบการณ์และความท้าทายในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา
งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ?”
งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “กระดาษตาย ! ออนไลน์มา ?”
พิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
พิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)
การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ 1/2560
การฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2
การฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่” รุ่นที่ 2
ขอเชิญร่วมการสัมนาหัวข้อ "MADRID SYSTEM กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
ขอเชิญร่วมการสัมนาหัวข้อ "MADRID SYSTEM กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ระดับสูงมาก จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ระดับสูงมาก จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
แถลงข่าวผลการจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ลักลอบหนีภาษี
แถลงข่าวผลการจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ลักลอบหนีภาษี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือมหาวิทยาลัย 7 เเห่งจัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือมหาวิทยาลัย 7 เเห่งจัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พิธีปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือสถาบันอุดมศึกษาร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล IP Champion 2017
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือสถาบันอุดมศึกษาร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล IP Champion 2017
แผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี สู่ประเทศไทย 4.0
แผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี สู่ประเทศไทย 4.0
หนังสือเเผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2016-2025
หนังสือเเผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2016-2025
ข้อควรรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออก
ข้อควรรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออก
ASEAN TMview
ASEAN TMview
พิธีสารมาดริด
พิธีสารมาดริด
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ