กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO)
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ
การประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 1/2560
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น และแบบพิมพ์หนังสือหรือเอกสารประกอบคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การอบรมในหัวข้อ “WIPO Enabling Intellectual Property (IP) Environment Project National Workshop 1 - IP Management and Technology Commercialization for Technology Managers of Spokes Institutions”
การอบรมในหัวข้อ “WIPO Enabling Intellectual Property (IP) Environment Project National Workshop 1 - IP Management and Technology Commercialization for Technology Managers of Spokes Institutions”
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ส่งเสริมสินค้า GI พร้อมพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ส่งเสริมสินค้า GI พร้อมพัฒนาแหล่งผลิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปรับแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนกลุ่มเครื่องหมายการค้าใหม่ เริ่มใช้จริง 3 ก.ค. นี้
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ปรับแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนกลุ่มเครื่องหมายการค้าใหม่ เริ่มใช้จริง 3 ก.ค. นี้
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องให้ใช้แบบพิมพ์หนังสือและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องให้ใช้แบบพิมพ์หนังสือและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น
รับสมัครผู้ประกอบการ GI
รับสมัครผู้ประกอบการ GI
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น และบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น
การสัมมนาการแยกแยะสินค้าจริงและสินค้าปลอม ประจำปี 2560
การสัมมนาการแยกแยะสินค้าจริงและสินค้าปลอม ประจำปี 2560
การสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบสินค้าของแท้ กับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา “How to Distinguish Counterfeit Product”
การสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบสินค้าของแท้ กับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา “How to Distinguish Counterfeit Product”
สัมมนาลิขสิทธิ์ เกาหลี-ไทย ประจำปี 2560 (2017 Korea-Thailand Forum) หัวข้อ "The Potential of the Content Industry and Importance of Copyright Protection ,Focusing on Broadcasting Contents"
สัมมนาลิขสิทธิ์ เกาหลี-ไทย ประจำปี 2560 (2017 Korea-Thailand Forum) หัวข้อ "The Potential of the Content Industry and Importance of Copyright Protection ,Focusing on Broadcasting Contents"
คำแนะนำในการยื่นคำขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฯ
คำแนะนำในการยื่นคำขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฯ
งาน THAIFEX – World of Food Asia 2017
งาน THAIFEX – World of Food Asia 2017
ลงพื้นที่ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ลงพื้นที่ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
พิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
พิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีเปิดงาน “กระทรวงพาณิชย์กับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0”
พิธีเปิดงาน “กระทรวงพาณิชย์กับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0”
พิธีมอบรางวัล Thailand Zocial Awards 2017
พิธีมอบรางวัล Thailand Zocial Awards 2017
การประชุมและศึกษาดูสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของเวียดนาม
การประชุมและศึกษาดูสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของเวียดนาม
การประชุม เรื่อง เป้าหมายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ตลาดที่มีชื่อเสียง
การประชุม เรื่อง เป้าหมายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ตลาดที่มีชื่อเสียง
กิจกรรม "ทำบุญประจำเดือนเกิด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
กิจกรรม "ทำบุญประจำเดือนเกิด" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14
พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017)
พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017)