กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เน้นย้ำว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ คนไทยสามารถวิจัยและต่อยอดได้
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เน้นย้ำว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ คนไทยสามารถวิจัยและต่อยอดได้
การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้คณะทำงานเพื่อเตรียมการพิจารณา เข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership: CPTPP) ครั้งที
การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้คณะทำงานเพื่อเตรียมการพิจารณา เข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership: CPTPP) ครั้งที
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
งานสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ “Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society”
งานสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ “Tech-Insight #2 : Robotics for Aging Society”
ประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 56 (The 56th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC)
ประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ครั้งที่ 56 (The 56th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation: AWGIPC)
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเอกสารที่ใช้รายงานตัวพนักงานราชการ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเอกสารที่ใช้รายงานตัวพนักงานราชการ
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
งานสัมมนา Roving Seminar on Trademark and Industrial Design และ EU Trademark and Trademark Community Meeting
งานสัมมนา Roving Seminar on Trademark and Industrial Design และ EU Trademark and Trademark Community Meeting
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากับหัวหน้าหน่วยประสานการปราบปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากับหัวหน้าหน่วยประสานการปราบปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
ขอเชิญตัวแทนสิทธิบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา “มิติใหม่เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา : ก้าวตามมาตรฐานสากล"
ขอเชิญตัวแทนสิทธิบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา “มิติใหม่เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา : ก้าวตามมาตรฐานสากล"
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
การอบรมกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”
การอบรมกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”
ให้การต้อนรับ Mr.Eric McLoughlin, Regional Attache for U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), U.S. Embassy และคณะ
ให้การต้อนรับ Mr.Eric McLoughlin, Regional Attache for U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), U.S. Embassy และคณะ
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์(ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดของ ผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขออื่น หนังสือต่างๆ และเอกสารประกอบคำขอ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขออื่น หนังสือต่างๆ และเอกสารประกอบคำขอ
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดค่ายื่นคำขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจค้นระหว่างประเทศ ค่าดำเนินการเพื่อจัดส่งคำขอระหว่างประเทศ และคำขอล่าช้า (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องกำหนดค่ายื่นคำขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจค้นระหว่างประเทศ ค่าดำเนินการเพื่อจัดส่งคำขอระหว่างประเทศ และคำขอล่าช้า (ฉบับที่ ๒)
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2018” ภายใต้แนวคิด “IP: Powering Change”
พิธีเปิดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2018” ภายใต้แนวคิด “IP: Powering Change”
การประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย
การประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย
ประกาศผังตารางสอบ พนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศผังตารางสอบ พนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๘๓/๒๕๖๑ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑