กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญร่วมการสัมนาหัวข้อ "MADRID SYSTEM กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
ขอเชิญร่วมการสัมนาหัวข้อ "MADRID SYSTEM กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ระดับสูงมาก จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ ระดับสูงมาก จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559
แถลงข่าวผลการจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ลักลอบหนีภาษี
แถลงข่าวผลการจับกุมรองเท้ากีฬาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ลักลอบหนีภาษี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือมหาวิทยาลัย 7 เเห่งจัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือมหาวิทยาลัย 7 เเห่งจัดตั้งหน่วยบริการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การงดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พิธีปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือสถาบันอุดมศึกษาร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล IP Champion 2017
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือสถาบันอุดมศึกษาร่วมประกวดเพื่อรับรางวัล IP Champion 2017
แผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี สู่ประเทศไทย 4.0
แผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปี สู่ประเทศไทย 4.0
หนังสือเเผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2016-2025
หนังสือเเผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2016-2025
ข้อควรรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออก
ข้อควรรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ส่งออก
ASEAN TMview
ASEAN TMview
พิธีสารมาดริด
พิธีสารมาดริด
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี
กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน 494 รายการ
กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน 494 รายการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
การสัมมนา หัวข้อ “คุ้มครองแบรนด์ยุคไทยแลนด์ 4.0”
การสัมมนา หัวข้อ “คุ้มครองแบรนด์ยุคไทยแลนด์ 4.0”
สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” จังหวัดเชียงใหม่
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” จังหวัดเชียงใหม่
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” จังหวัดสงขลา
รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา “คิดได้...ไม่อายใคร” จังหวัดสงขลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (สอบสัมภาษณ์)
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
การประชุมหารือกับสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน (National Copyright Administration of China: NCAC)
การประชุมหารือกับสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติจีน (National Copyright Administration of China: NCAC)