คึกคัก คนแห่ร่วมงาน เดิน-วิ่ง DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy รณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

1223
03.03.63

             กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และภาคประชาชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ผ่านกิจกรรมเดิน - วิ่ง DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มเซ็นทรัล ลาซาด้า แอนิเมชั่นอินเตอร์เนชั่ลแนล(ประเทศไทย) เฮ้าส์โอสถสภา สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) วินเนอร์คอสเมด บริษัทโกคอนเน็กซ์ และบริษัทเข็มเหล็ก ตลอดจนผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกคนไทยให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความตระหนักรู้ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่อไป

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ อาทิเช่น กรมทางหลวงชนบท จังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง เทศบาลนครนนทบุรี อาสากู้ภัยจังหวัดนนทบุรี ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ สมาคมวิทยุสมัครเล่นนนทบุรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ที่ดูแลสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง การจัดกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนและผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพและร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม สำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย รายได้ส่วนนึงมอบให้แก่โรงเรียนวัดแคนอก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่สาธารณะและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งเป็นทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของกรมฯ กรณีประสบภัยอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายต่อไป

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6316769

กรมทรัพย์สินทางปัญญา