การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Build Back Better through IP and Innovation

1221
24.02.65

 

การสัมมนาออนไลน์

เรื่อง Build Back Better through IP and Innovation

 DIP JPO

จัดโดย: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent office: JPO)

วันและเวลา: วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (กำหนดการสัมมนา)

รูปแบบการสัมมนา: ออนไลน์ (Zoom)

ภาษา: ไทยและญี่ปุ่น (มีล่าม)

วัตถุประสงค์:

          1. แลกเปลี่ยนสถานะความคืบหน้าในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางการปรับตัวของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

          2. แลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

          3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น

ลงทะเบียน: ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้ผ่านลิงก์          

           https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Jyj9ob6oTUidCWLd7ZqvxA

           หรือ QR Code

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Facebook Fanpage: @กรมทรัพย์สินทางปัญญา

                                          Tel: 0-2547-4315

                                          Email: ippromotion.dip@gmail.com

 

QR Code
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา


 QR JPO

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9744234

กรมทรัพย์สินทางปัญญา