ลิขสิทธิ์  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - ลิขสิทธิ์

178796
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc IconSample Icon
2แบบ ลข.02 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc Icon 
3แบบ ลข.03 คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc Icon 
4แบบ ตท.1Pdf IconDoc IconSample Icon Sample Icon
5แบบ ตท.2Pdf IconDoc Icon 
6แบบ ตท.3Pdf IconDoc Icon 
7แบบ ตท.4Pdf IconDoc Icon 
8แบบ ตท.5Pdf IconDoc Icon 
9แบบ ตท.6Pdf IconDoc Icon 
10

แบบ ลส.32/4 แบบการแจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ

Pdf IconDoc Icon 
11หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์Pdf Icon Sample Icon
 ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถิติการแจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6525043

กรมทรัพย์สินทางปัญญา