แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - ลิขสิทธิ์

141155
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc IconSample Icon
2แบบ ลข.02 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc Icon 
3แบบ ลข.03 คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc Icon 
4แบบ ลข.04 คำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc Icon 
5แบบ ลข.05 คำขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์Pdf IconDoc Icon 
6แบบ ลข.06 คำขอออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เดิมPdf IconDoc Icon 
7แบบ ตท.1Pdf IconDoc Icon 
8แบบ ตท.2Pdf IconDoc Icon 
9แบบ ตท.3Pdf IconDoc Icon 
10แบบ ตท.4Pdf IconDoc Icon 
11แบบ ตท.5Pdf IconDoc Icon 
12

แบบ ลส.32/4 แบบการแจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ

Pdf IconDoc Icon 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 4161775

กรมทรัพย์สินทางปัญญา