ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)

77906
24.09.59

 

DCIO

นางสาวจิตติมา ศรีถาพร
Ms.Jittima Srithaporn
รองอธิบดี​กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Deputy Director General

 

2019 06 11 135144แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1044แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570
1044แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570
1044แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560 -2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1044แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับต่อเนื่อง 2565)
2019 06 11 135126(1)วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ด้าน ICT กรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570
2019 06 11 135126(1)วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ด้าน ICT กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2019 06 11 135116แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับต่อเนื่อง 2565)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9739124

กรมทรัพย์สินทางปัญญา