กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

11469
08.10.59

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8311380

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา