กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอาเซียน ประจำปี 2558

972
21.01.58

          “โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอาเซียน ประจำปี 2558” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 2554-2558 (ASEAN IPR Action Plan 2011-2015) ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน – สหภาพยุโรป III ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นเลิศในการผลิตเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงของภูมิภาคอาเซียน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
          กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Jewellery Design Competition 2015) โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข้าร่วมศึกษาดูงานบริษัทเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังของอาเซียน “John Hardy” ณ เมิองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้จัดแสดงในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2558 
 
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมรูปถ่ายผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 สำนักส่งเสริมการพัมนาทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-547-4652 ดังมีใบสมัครเข้าร่วมประกวดปรากฏตามเอกสารแนบ โดยเปิดรับสมุครตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤษภาคม 2558
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6027025

กรมทรัพย์สินทางปัญญา