กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานสัมมนา “สื่อสังคมออนไลน์กับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล”

1234
12.09.62

             เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นประธานเปิดการสัมมนาลิขสิทธิ์ญี่ปุ่น-ไทย ประจำปี 2562 เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์กับการคุ้มครองลิขสิทธิ์  ในยุคดิจิทัล” (The Advent of Internet of Things & Copyright Protection and Enforcement in the Digital Era) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของสื่ออินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ นโยบายการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรการการส่งเสริมและป้องปราม    การละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่ออินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นและไทย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองและบังคับใช้ลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัลจากญี่ปุ่นและไทย มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6030501

กรมทรัพย์สินทางปัญญา