การสัมมนาการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ (Hague Agreement) เพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ AEC

1433
21.10.57

การสัมมนาการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงกรุงเฮกฯ (Hague Agreement) เพื่อผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ AEC
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ภายใต้ภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ (Hague Agreement) ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม แม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ
 
ดาวน์โหด กำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5825077

กรมทรัพย์สินทางปัญญา