งานสัมมนา เรื่อง “การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาต ให้ใช้สิทธิ”

1152
07.08.62

             เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนและกระบวนการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิงานนวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาต่อยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความเข้มแข็งในการออกสู่ตลาด และให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ      และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา นักประดิษฐ์ นักวิจัย อาจารย์ และผู้ประกอบการ ที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 ราย ณ ห้องแพตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5988343

กรมทรัพย์สินทางปัญญา