กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ EU เชื่อมฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการในต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

890
27.12.64

BigwordOGWT 01

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9638011

กรมทรัพย์สินทางปัญญา