พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

4806
10.09.61

 

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วย    ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกอ.รมน. กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง   กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหล่านี้กลับมาหมุนเวียนขายในตลาดหรือใช้ได้อีก ของละเมิดบางรายการเป็นอันตรายโดยสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภค รวมของกลาง 2,101,347 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของสินค้าจริงสูงถึง 1,374 ล้านบาท      ซึ่งเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า ประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ    แผ่นซีดี/วีซีดี แว่นตา เครื่องสำอาง หมวก และผ้าห่ม เป็นต้น

 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5121354

กรมทรัพย์สินทางปัญญา