ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2562 (IP Champion 2019)

2163
21.03.62

        กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญบุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาจดทะเบียนหรือจดแจ้งไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว รวม 4 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2562 (IP Champion 2019) ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipthailand.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562

IpchampionInfo

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6012828

กรมทรัพย์สินทางปัญญา