งานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2562 (World IP Day 2019)

1745
09.05.62

             เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี 2562 (World IP Day 2019) ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญากับความเป็นเลิศด้านการกีฬา (Reach for Gold: IP and Sports)”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เป็นต้น ที่มีต่อวงการกีฬาในปัจจุบัน ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับความเป็นเลิศด้านกีฬา (Reach for Gold: IP and Sports)” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อพูดคุยถึงทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาการกีฬา รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการแพร่เสียงแพร่ภาพรายการกีฬาต่างๆ การจัด นิทรรศการเพื่อแสดงถึงบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการกีฬา ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) และ การแสดงและจำหน่ายอุปกรณ์และสินค้ากีฬา ณ สเตเดียมวัน สปอร์ต คอมมูนิตี้

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5840458

กรมทรัพย์สินทางปัญญา