การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

1798
09.05.62

                  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีในการรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 และ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5825028

กรมทรัพย์สินทางปัญญา