การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17

4536
12.09.61

 

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร และการดำเนินกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร ทั้งการประดิษฐ์  และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
          ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ นักประดิษฐ์คิดค้น นักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการ ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องอิงเมือง โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  งามวงศ์วาน

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3357777

กรมทรัพย์สินทางปัญญา