สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

187029
14.09.59

 

GI  Final Website
1.1 20200116
1.2 20200116
1.3 20200116
1.4 20200116
1.5 20200116
1.6 20200116

 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9738825

กรมทรัพย์สินทางปัญญา