แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

41701
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบสช.01 : คำขอขึ้นทะเบียนPdf IconDoc Icon 
2แบบสช.02 : คำคัดค้านการขึ้นทะเบียนPdf IconDoc Icon 
3แบบสช.03 : คำโต้แย้งคำคัดค้านการขึ้นทะเบียนPdf IconDoc Icon 
4แบบสช.04 : คำอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนPdf IconDoc Icon 
5แบบสช.05 : คำขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนPdf IconDoc Icon 
6แบบสช.06 : คำขอให้ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์Pdf IconDoc Icon 
7แบบสช.07 : คำขอตรวจดูทะเบียนและคำขออื่นๆPdf IconDoc Icon 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 2322516

กรมทรัพย์สินทางปัญญา