ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

151. สช 63100151 ส้มแม่สิน

147. สช 63100147 ลูกหยียะรัง

133. สช 62100133 แปจ่อเขียวแม่สอด

132. สช 62100132 ทุเรียนในวงระนอง

131. สช 62100131 ปลาช่อนแม่ลา

123. สช 62100123 จำปาดะสตูล

115. สช 61100115 นิลเมืองกาญจน์

113. สช 61100113 ไวน์เขาใหญ่

102. สช 61100102 ส้มบางมด

87. สช 59100087 ทุเรียนปราจีน

86. สช 59100086 สับปะรดบ้านคา

81. สช 59100081 พริกบางช้าง

77. สช 59100077 มะยงชิดนครนายก

76. สช 59100076 กาแฟดงมะไฟ

75. สช 59100075 กาแฟเขาทะลุุ

74. สช 58100074 ชาเชียงราย

73. สช 58100073 มุกภูเก็ต

69. สช 58100069 หมากเม่าสกลนคร

67. สช 57100067 ลิ้นจี่นครพนม

66. สช 57100066 สับปะรดท่าอุเทน

62. สช 57100062 ทุเรียนป่าละอู

60.สช 56100060 ชามไก่ลำปาง

58. สช 56100058 บาโรโล (Barolo)

57. สช 56100057 ครกหินอ่างศิลา

56. สช 56100056 สับปะรดห้วยมุ่น

55. สช 56100055 ข้าวแต๋นลำปาง

54. สช 56100054 สัมสีทองน่าน

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6727472

กรมทรัพย์สินทางปัญญา