ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

156. สช 64100156 กลองเอกราช

151. สช 63100151 ส้มแม่สิน

147. สช 63100147 ลูกหยียะรัง

133. สช 62100133 แปจ่อเขียวแม่สอด

132. สช 62100132 ทุเรียนในวงระนอง

131. สช 62100131 ปลาช่อนแม่ลา

123. สช 62100123 จำปาดะสตูล

115. สช 61100115 นิลเมืองกาญจน์

113. สช 61100113 ไวน์เขาใหญ่

102. สช 61100102 ส้มบางมด

87. สช 59100087 ทุเรียนปราจีน

86. สช 59100086 สับปะรดบ้านคา

81. สช 59100081 พริกบางช้าง

77. สช 59100077 มะยงชิดนครนายก

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9626083

กรมทรัพย์สินทางปัญญา