สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียน (ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565)

1751
14.03.65

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9727467

กรมทรัพย์สินทางปัญญา