• ของดีทั่วไทย Thailand's Finenss ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)

 • โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

 • ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ซีดี

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP

NEWS

Gallery

  +

   

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
  รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

  จำนวนผู้ชม : 6877896

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา