• ร่างคู่มือ การพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ....

 • การระงับข้อพิพาทออนไลน์

 • การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา IP IDE Center

 • งดให้บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า

 • โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

 • ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ซีดี

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP

NEWS

DIP

Copyright

Gallery

  +

   

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
  รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

  จำนวนผู้ชม : 7496418

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา