ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

161985
21.10.59

ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Document Page 001

 

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง

Document Page 002

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมใช้

Document Page 003

Document Page 004

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9639022

กรมทรัพย์สินทางปัญญา