ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศความสำเร็จการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศความสำเร็จการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือเกาหลีใต้ร่วมเปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนธุรกิจเพลงด้วยลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือเกาหลีใต้ร่วมเปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนธุรกิจเพลงด้วยลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
“นภินทร รมช พาณิชย์ นำทีมลุยพื้นที่เพชรบุรี มอบทะเบียน GI น้องใหม่ล่าสุด “กล้วยหอมทองเพชรบุรี” สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 580 ล้านบาทต่อปี
“นภินทร รมช พาณิชย์ นำทีมลุยพื้นที่เพชรบุรี มอบทะเบียน GI น้องใหม่ล่าสุด “กล้วยหอมทองเพชรบุรี” สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 580 ล้านบาทต่อปี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขึ้นทะเบียน “ส้มควายภูเก็ต” สินค้า GI รายการใหม่ อนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวภูเก็ตอย่างยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขึ้นทะเบียน “ส้มควายภูเก็ต” สินค้า GI รายการใหม่ อนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวภูเก็ตอย่างยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก้าวสู่ปีที่ 32 องค์กรรัฐวิถีใหม่ ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก้าวสู่ปีที่ 32 องค์กรรัฐวิถีใหม่ ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (JPO/IPR Training Courses 2024)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (JPO/IPR Training Courses 2024)
สหรัฐฯ คงสถานะไทยในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List) ชื่นชมพัฒนาการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทย
สหรัฐฯ คงสถานะไทยในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List) ชื่นชมพัฒนาการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทย
ขึ้นทะเบียน “ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดตราด รสชาติหวาน มัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 11,047 ล้านบาท
ขึ้นทะเบียน “ทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัด” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดตราด รสชาติหวาน มัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 11,047 ล้านบาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัดกิจกรรม “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ประจำปี 2567 ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัดกิจกรรม “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ประจำปี 2567 ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หนังสือสำคัญและใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หนังสือสำคัญและใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วมคำขออื่น หนังสือต่าง ๆ และเอกสารประกอบคำขอ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วมคำขออื่น หนังสือต่าง ๆ และเอกสารประกอบคำขอ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่น ๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่น ๆ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567)
กระทรวงพาณิชย์ยกทัพผู้ประกอบการ GI บุกใจกลางย่านธุรกิจ คัดสรรสุดยอดสินค้า GI ไทยทั่วทุกภูมิภาคกว่า 60 รายการ มาไว้ที่งาน “GI Market 2024” ณ เซ็นทรัลพระราม 9
กระทรวงพาณิชย์ยกทัพผู้ประกอบการ GI บุกใจกลางย่านธุรกิจ คัดสรรสุดยอดสินค้า GI ไทยทั่วทุกภูมิภาคกว่า 60 รายการ มาไว้ที่งาน “GI Market 2024” ณ เซ็นทรัลพระราม 9
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการประชาชนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการประชาชนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิด “เตือนประชาชน ให้เลี่ยงของปลอม หันมาสนับสนุนสินค้าถูกกฎหมาย”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิด “เตือนประชาชน ให้เลี่ยงของปลอม หันมาสนับสนุนสินค้าถูกกฎหมาย”
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ KP Comic Studios และ Kakao Webtoon Thailand จัดเวิร์คชอป นักสร้าง “เรื่อง” เพื่อพัฒนาผู้สร้างสรรค์เว็บตูนไทย ผลักดันเป็นคอนเทนต์แนวใหม่สู่สายตานานาชาติ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ KP Comic Studios และ Kakao Webtoon Thailand จัดเวิร์คชอป นักสร้าง “เรื่อง” เพื่อพัฒนาผู้สร้างสรรค์เว็บตูนไทย ผลักดันเป็นคอนเทนต์แนวใหม่สู่สายตานานาชาติ
กรมทรัพย์สินทางปัญญานำทีม จัดชุดปฏิบัติการร่วมลุยปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญานำทีม จัดชุดปฏิบัติการร่วมลุยปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ
ขึ้นทะเบียน GI “ปลิงทะเลเกาะยาว” สัตว์น้ำเศรษฐกิจจังหวัดพังงา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 3.3 ล้านบาท
ขึ้นทะเบียน GI “ปลิงทะเลเกาะยาว” สัตว์น้ำเศรษฐกิจจังหวัดพังงา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 3.3 ล้านบาท
นายกฯ ลุยเบตง ชูเมนูเด็ดจากปลาท้องถิ่น ขึ้นแท่นซอฟต์พาวเวอร์อาหารใต้ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับลูก เตรียมขึ้นทะเบียน GI อีก 2 รายการ
นายกฯ ลุยเบตง ชูเมนูเด็ดจากปลาท้องถิ่น ขึ้นแท่นซอฟต์พาวเวอร์อาหารใต้ กรมทรัพย์สินทางปัญญารับลูก เตรียมขึ้นทะเบียน GI อีก 2 รายการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ MBK ผนึกกำลังเดินหน้ารณรงค์ ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ MBK ผนึกกำลังเดินหน้ารณรงค์ ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าเชิงรุก เปิดเวทีประกวดบทการ์ตูนออนไลน์ (T-Toon Script Contest 2024) พร้อมดันเป็น Soft Power ไทยสู่สายตานานาชาติ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าเชิงรุก เปิดเวทีประกวดบทการ์ตูนออนไลน์ (T-Toon Script Contest 2024) พร้อมดันเป็น Soft Power ไทยสู่สายตานานาชาติ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าเชิงรุกรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลายกางเกงฝีมือคนไทย ส่งเสริมสร้างแบรนด์พร้อมดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าเชิงรุกรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลายกางเกงฝีมือคนไทย ส่งเสริมสร้างแบรนด์พร้อมดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
“ภูมิธรรม” ลงพื้นที่แหล่งผลิต “กาแฟน่าน” ของดีน่านนคร พร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ยกระดับกาแฟเมืองน่าน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
“ภูมิธรรม” ลงพื้นที่แหล่งผลิต “กาแฟน่าน” ของดีน่านนคร พร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ยกระดับกาแฟเมืองน่าน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
“นภินทร” ชวนลิ้มรส “อะโวคาโดตาก” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดตาก คุณภาพดี รสชาติมัน กลิ่นหอม สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 1,080 ล้านบาท/ปี
“นภินทร” ชวนลิ้มรส “อะโวคาโดตาก” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดตาก คุณภาพดี รสชาติมัน กลิ่นหอม สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 1,080 ล้านบาท/ปี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาดึงเทคโนโลยี ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาดึงเทคโนโลยี ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะผู้ประกอบการกางเกงลายช้างของไทย สร้างลวดลายสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง หนุนพัฒนาคุณภาพสินค้า ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะผู้ประกอบการกางเกงลายช้างของไทย สร้างลวดลายสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง หนุนพัฒนาคุณภาพสินค้า ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ย้ำชัด ลายช้างบนกางเกงเป็นงานลิขสิทธิ์ ลุยตรวจเข้มสินค้าละเมิดทุกด่านชายแดน และย่านการค้าสำคัญ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ย้ำชัด ลายช้างบนกางเกงเป็นงานลิขสิทธิ์ ลุยตรวจเข้มสินค้าละเมิดทุกด่านชายแดน และย่านการค้าสำคัญ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GI ด้วยหลักสูตร GI ออนไลน์ เรียนฟรี เข้าใจง่าย สร้างไอเดียต่อยอดยกระดับสินค้าชุมชน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GI ด้วยหลักสูตร GI ออนไลน์ เรียนฟรี เข้าใจง่าย สร้างไอเดียต่อยอดยกระดับสินค้าชุมชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่แหล่งผลิต ตรวจรับรองคุณภาพสินค้า GI เชียงราย พร้อมสนับสนุนโอกาสทางการตลาดแก่สินค้า GI แปรรูป
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่แหล่งผลิต ตรวจรับรองคุณภาพสินค้า GI เชียงราย พร้อมสนับสนุนโอกาสทางการตลาดแก่สินค้า GI แปรรูป
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงสินค้าประมง “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โชว์ศักยภาพสินค้าพรีเมียม พร้อมสนับสนุนเป็น Soft Power ด้านอาหารของไทย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงสินค้าประมง “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โชว์ศักยภาพสินค้าพรีเมียม พร้อมสนับสนุนเป็น Soft Power ด้านอาหารของไทย