ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการนำเข้าข้อมูลประกาศโฆษณาจากสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาลงในระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบความใหม่ของกองสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

96
10.11.64

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9055700

กรมทรัพย์สินทางปัญญา