ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รุกปราบปรามสินค้าละเมิดฯ เด็ดขาด รวดเร็ว มุ่งสร้างบรรยากาศการค้าออนไลน์ ปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รุกปราบปรามสินค้าละเมิดฯ เด็ดขาด รวดเร็ว มุ่งสร้างบรรยากาศการค้าออนไลน์ ปกป้องผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI น้องใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI น้องใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
“มังคุดทิพย์พังงา” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดพังงา พืชเศรษฐกิจสำคัญประจำจังหวัด รสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติ
“มังคุดทิพย์พังงา” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดพังงา พืชเศรษฐกิจสำคัญประจำจังหวัด รสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติ
“นภินทร” มอบนโยบายเชิงรุก ใช้กลไกทรัพย์สินทางปัญญาสร้างแต้มต่อให้ภาคธุรกิจ ผลักดันสินค้า GI ทุกมิติ พร้อมวางแนวทางป้องกันการละเมิดฯ ตั้งเป้าพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
“นภินทร” มอบนโยบายเชิงรุก ใช้กลไกทรัพย์สินทางปัญญาสร้างแต้มต่อให้ภาคธุรกิจ ผลักดันสินค้า GI ทุกมิติ พร้อมวางแนวทางป้องกันการละเมิดฯ ตั้งเป้าพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาดัน “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” และ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ข้าว GI ไทย ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาดัน “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” และ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ข้าว GI ไทย ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในมาเลเซีย
ไทยครองแชมป์ “ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์” อันดับ 1 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี 2566 โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ไทยครองแชมป์ “ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์” อันดับ 1 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี 2566 โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุก นำประเทศสมาชิกอาเซียน วางกลไกป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุก นำประเทศสมาชิกอาเซียน วางกลไกป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุก ถอดรหัสความสำเร็จอุตสาหกรรม K-POP มุ่งใช้ระบบลิขสิทธิ์ขับเคลื่อนธุรกิจเพลงไทยให้เข้มแข็ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุก ถอดรหัสความสำเร็จอุตสาหกรรม K-POP มุ่งใช้ระบบลิขสิทธิ์ขับเคลื่อนธุรกิจเพลงไทยให้เข้มแข็ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา หนุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI ไทย ยกระดับของดีจากชุมชนสู่เมนูอาหารไฟน์ไดนิ่ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา หนุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า GI ไทย ยกระดับของดีจากชุมชนสู่เมนูอาหารไฟน์ไดนิ่ง
เปิดตัว GI “บุกแม่ฮ่องสอน” ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 50 ล้านบาท
เปิดตัว GI “บุกแม่ฮ่องสอน” ของดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 50 ล้านบาท
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ชะลอการมีผลใช้บังคับของประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 4 ฉบับ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ชะลอการมีผลใช้บังคับของประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 4 ฉบับ
“เกลือสมุทรแม่กลอง” สินค้า GI ใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนกว่า 51 ล้านบาท
“เกลือสมุทรแม่กลอง” สินค้า GI ใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนกว่า 51 ล้านบาท
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หนังสือสำคัญและใบแทนสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หนังสือสำคัญและใบแทนสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พ.ศ. 2566
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พ.ศ. 2566
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขออื่น หนังสือต่างๆ และเอกสารประกอบคำขอ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)(ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขออื่น หนังสือต่างๆ และเอกสารประกอบคำขอ ผ่านทางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)(ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น หนังสือต่าง ๆ และเอกสารประกอบคำขอ (ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และคำขออื่น หนังสือต่าง ๆ และเอกสารประกอบคำขอ (ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2566)
พาณิชย์ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานทำลายของกลางฯ กว่า 1.2 ล้านชิ้น ไม่ให้กลับสู่ท้องตลาด พร้อมเดินหน้าปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน
พาณิชย์ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานทำลายของกลางฯ กว่า 1.2 ล้านชิ้น ไม่ให้กลับสู่ท้องตลาด พร้อมเดินหน้าปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รุกสร้างความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ถูกวิธี พร้อมย้ำประเด็น “ปังชา” “Pang Cha” ใครๆ ก็ใช้ได้
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รุกสร้างความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ถูกวิธี พร้อมย้ำประเด็น “ปังชา” “Pang Cha” ใครๆ ก็ใช้ได้
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ MBK Center คัดสรรสินค้า GI เกรดพรีเมียม มาไว้ในงาน “GI Fest” โชว์ศักยภาพสินค้า GI ความภูมิใจของชุมชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ MBK Center คัดสรรสินค้า GI เกรดพรีเมียม มาไว้ในงาน “GI Fest” โชว์ศักยภาพสินค้า GI ความภูมิใจของชุมชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์สร้างแนวร่วม “Let’s Get Rights: สินค้าไทย ถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย”
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์สร้างแนวร่วม “Let’s Get Rights: สินค้าไทย ถูกใจ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย”
“ปลาทูแม่กลอง” สินค้ายอดนิยมแห่งเมืองสามน้ำ ขึ้นทะเบียน GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่น “หน้างอ คอหัก” เนื้อแน่น หอม มัน สร้างรายได้กว่า 12 ล้านบาท
“ปลาทูแม่กลอง” สินค้ายอดนิยมแห่งเมืองสามน้ำ ขึ้นทะเบียน GI ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่น “หน้างอ คอหัก” เนื้อแน่น หอม มัน สร้างรายได้กว่า 12 ล้านบาท
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ให้นักประดิษฐ์สมัครเข้าร่วมการประกวดนักประดิษฐ์แห่งยุโรปประจำปี พ.ศ. 2567 (The 2024 European Inventor Award)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ให้นักประดิษฐ์สมัครเข้าร่วมการประกวดนักประดิษฐ์แห่งยุโรปประจำปี พ.ศ. 2567 (The 2024 European Inventor Award)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าจัด IP FAIR 2023 หนุนสร้างโอกาส สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าจัด IP FAIR 2023 หนุนสร้างโอกาส สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมกับอาเซียน ขอเชิญเข้า แข่งขันทำวิดีโอสั้น TIKTOK หัวข้อ "IP & Tourism : My land is my ultimateflex"
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมกับอาเซียน ขอเชิญเข้า แข่งขันทำวิดีโอสั้น TIKTOK หัวข้อ "IP & Tourism : My land is my ultimateflex"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขึ้นทะเบียน “ทุเรียนทองผาภูมิ” สินค้า GI ตัวใหม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่กว่า 300 ล้านบาทต่อปี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าขึ้นทะเบียน “ทุเรียนทองผาภูมิ” สินค้า GI ตัวใหม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่กว่า 300 ล้านบาทต่อปี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าจัด IP FAIR 2023 หนุนสร้างโอกาส สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าจัด IP FAIR 2023 หนุนสร้างโอกาส สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI บุกใจกลางย่านธุรกิจ คัดสรรสุดยอดสินค้า GI ทั่วประเทศกว่า 60 รายการ มาไว้ในงาน “GI Market 2023” ณ เซ็นทรัลพระราม 9
กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI บุกใจกลางย่านธุรกิจ คัดสรรสุดยอดสินค้า GI ทั่วประเทศกว่า 60 รายการ มาไว้ในงาน “GI Market 2023” ณ เซ็นทรัลพระราม 9
รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566)
รับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566)
รับฟังความคิดเห็นประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566)
รับฟังความคิดเห็นประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566)
“จุรินทร์” ชวนชิม “ข้าวแกงไทย GI แห่งสยาม” รังสรรค์โดยเชฟมิชลิน ฉลอง 20 ปี สินค้า GI ไทย สร้างเงิน สร้างรายได้ชุมชนร่วม 300,000 ครัวเรือน กว่า 51,000 ล้านบาทต่อปี ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไปทั่วโลก“
“จุรินทร์” ชวนชิม “ข้าวแกงไทย GI แห่งสยาม” รังสรรค์โดยเชฟมิชลิน ฉลอง 20 ปี สินค้า GI ไทย สร้างเงิน สร้างรายได้ชุมชนร่วม 300,000 ครัวเรือน กว่า 51,000 ล้านบาทต่อปี ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไปทั่วโลก“