กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

4160
28.02.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9531168

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา