ประกาศขยายเวลา คำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ครบกำหนดส่งเอกสารหรือยื่นแก้ไขคำขอตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

1283
19.04.64

Extend Time

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7891919

กรมทรัพย์สินทางปัญญา