บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)

445641
09.10.59

 

Topic1

E Certificate                                                  (เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564)

467639บริการด้านสิทธิบัตรการออกแบบ)

OppositionDatabase                                                  (เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564)

113554 1

EarlyWarning                                                  (เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564)

Banner Target Patent Fast Track 02
 

PatentSearch

 

  

 

 

                                            
 
Topic2
 
 
Patent01 Patent02 Patent03 Patent04
PCT ASPEC PPH
Patent05Patent06Patent07Patent08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9730961

กรมทรัพย์สินทางปัญญา