บริการด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Patent e-Service)

407364
09.10.59

 

Topic1บริการด้านสิทธิบัตรออกแบบ
E Certificate                                                 (เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564)467639                                                 
OppositionDatabase                                                 (เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564) 
EarlyWarning                                                 (เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564) 

 

PatentSearch

 

                                            
 
Topic2
 
 
Patent01 Patent02 Patent03 Patent04
PCT ASPEC PPH
Patent05Patent06Patent07Patent08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8793896

กรมทรัพย์สินทางปัญญา